Ervaringsdeskundige en IPS


IPS is gericht op het verkrijgen van een betaalde baan voor mensen met een psychische aandoening. Het is herstelgericht want het werk is gericht op het opbouwen van eigenwaarde en het verkrijgen van een rol in de maatschappij, een rol die er toe doet. IPS speelt dus een belangrijke rol in het herstelproces van de cliënt.
Een IPS’er en een ervaringsdeskundige streven ernaar om mensen te ondersteunen bij hun herstel. De ervaringsdeskundige doet dat op het vlak van persoonlijke ontwikkeling (het leren omgaan/leven met hun aandoening) en een IPS’er doet dat op het gebied van werk (het verwerven/herkrijgen van een (betekenisvolle) rol in de maatschappij). Beide zijn dus gericht op positiviteit in het leven.
Een ervaringsdeskundige kan een mooi voorbeeld zijn voor mensen die door een IPS’er begeleidt worden. Een ervaringsdeskundige is ook op zoek naar een manier om zijn/haar kunde op een nuttige manier in te zetten voor de samenleving. Een ervaringsdeskundige is dus eigenlijk op weg om een voor hem/haar betekenisvolle rol in de maatschappij in te nemen. Net als een IPS klant maakt een ervaringsdeskundige een “reis naar werk”.
Het traject dat een ervaringsdeskundige doorloopt, is vrijwel dezelfde als die van een IPS klant. Eerst stabiel zijn, dan beginnen met sociaal contact, gevolgd door vrijwilligerswerk, opleiding en hopelijk eindigt dat in een betaalde baan als ervaringsdeskundige. Bij een IPS klant zou de volgorde van het traject er als volgt uit kunnen zien: inloop, dagbesteding, begeleid werk en daarna betaalde baan bij een werkgever in de omgeving.
Er zijn niet alleen raakvlakken in de “reis naar werk”, maar het werk van een IPS’er vertoont ook veel gelijkenis met die van een ervaringsdeskundige. Beide zetten zich in voor de cliënt, doen dat op het tempo en op het verzoek van de cliënt en houden niet op voordat de klus helemaal klaar is. Ook nadat het doel is bereikt houden zowel de ervaringsdeskundige als de IPS’er nog een hele tijd een vinger aan de pols.
Het werk van de IPS’er kan een heel logisch vervolg zijn op het werk van een ervaringsdeskundige. Daarin kan de ervaringsdeskundige de IPS’er helpen bij het ondersteunen van de cliënt, bijvoorbeeld door het regelmatig bezoeken van de cliënt op zijn werk. De bezoeken van de IPS’er kunnen zich dan richten op alle werk gerelateerde zaken, terwijl de ervaringsdeskundige de benodigde steun op psychisch vlak voor zijn/haar rekening kan nemen.
Dit is eigenlijk ook wel een heel mooi voorbeeld over hoe een FACTteam werkt. Met elkaar, voor elkaar en naast elkaar. Allemaal met als doel de cliënt te ondersteunen om op een zo goed mogelijke manier (naar wens en mogelijkheden van de cliënt) een plek in de samenleving te kunnen laten innemen.

%d bloggers liken dit: