Lezingen

Het vertellen over wat mij bezig houdt doe ik niet alleen door te schrijven. Ik vertel er ook graag over tijdens een bijeenkomst.

De lezing kan gaan over mijn eigen verhaal, aan de hand van de boeken die ik heb geschreven, over mijn werk als ervaringsdeskundige suïcidaliteit of over suïcidaliteit in het algemeen. 

Waar de lezing ook op gebaseerd is, ik neem hierin altijd mijn eigen ervaringen mee.

De lezingen zijn niet gericht op een speciale groep mensen. Ze zijn geschikt voor bijeenkomsten van hulpverleners of ervaringsdeskundigen, maar zijn ook heel geschikt voor een bijeenkomst van buurtbewoners, een boekenclub of een bijeenkomst van de plaatselijke mantelzorgorganisatie.

Voorlichting

Naast het geven van lezingen verleen ik ook vaak mijn medewerking als spreker op congressen, symposia en andere bijeenkomsten. 

Het geven van interviews op radio en tv is voor mij niet vreemd. Ik vertel mijn verhaal en mijn visie over suïcidaliteit zonder enige terughoudendheid. De enige manier om het taboe tegen te gaan is het er open en eerlijk over in gesprek gaan. En ik geef daarin graag het voorbeeld.

Wil je een lezing of voorlichting organiseren? Of heb je een spreker nodig voor je congres of bijeenkomst?

Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt mij bereiken via het mailadres:

koos@deboed.eu

%d bloggers liken dit: