Morgen is het dan zover, de eerste werkdag op de nieuwe locatie. Voor enkelen een verandering die even moet wennen, voor anderen een verandering die met veel emotie gepaard gaat. Dit gaat niet alleen op voor ons, als team, maar ook voor onze cliënten. Als team zijn wij ons daarvan bewust en zullen hen die dat nodig hebben even wat extra aandacht en zorg geven. Wij zijn nu eenmaal erg gericht op onze cliënten en dat is een goede zaak. Maar laten we onszelf daarin niet vergeten. Ook collega’s hebben misschien soms die extra aandacht even nodig. Gewoon omdat het ook voor hen “lastig” is. Als je zoveel hebt meegemaakt op een locatie, dat een soort van thuis is geworden, en er zoveel herinneringen liggen kan het best zo zijn dat deze verandering met meer emotie doordrongen is dan dat er gedacht wordt. Dat het gaat wennen, we onze weg wel weer weten te vinden op de nieuwe locatie, daar ben ik absoluut niet bang voor. Ik heb jullie leren kennen als een flexibel team dat overal een oplossing voor kan vinden. Dus ook deze verandering gaan we wel overleven. Dag oud gebouw We lopen nu niet meer bij je naar binnen Want we gaan op een nieuwe locatie beginnen We zullen je niet vergeten Want, zoals je wel zult weten Ben je gevuld met herinnering Ook al gaan ze je verbouwen Wij zullen je oude vorm onthouwen De ramen waar de wind doorheen blies Met als gevolg veel warmteverlies Het dak dat het water niet altijd kon stoppen Zodat je op de vloerbedekking soms stond te soppen Deuren gingen soms niet goed meer dicht Alleen door gebruik van kracht en gewicht Toch zullen we je niet vergeten Want, zoals je zult weten Ben je gevuld met herinnering Binnen in je heeft veel plaatsgevonden Dat heeft veel mensen aan je verbonden Veel verdriet en pijn is er geleden En niet alleen in het verleden Mensen gaven hun geheimen prijs En begonnen in jouw veiligheid hun reis Het heeft hen veel gebracht Dus wordt er nog veel aan jouw gedacht Zij zullen je dus niet vergeten Want, zoals je wel zult weten Ben je gevuld met hun herinnering Oud gebouw voor wat jij hebt gedaan In al de jaren van je bestaan Wil ik je bedanken, maar weet niet goed hoe Dus maar zoals ik het meestal doe In de vorm van een gedicht Speciaal voor jou, deel van het gesticht Wij willen je niet vergeten Want, zoals je wel zult weten Ben je gevuld met herinnering Koos