Het SuïcideHerstelProces

Verkrijgbaar vanaf12 december 2022
De grote dag is aangebroken.

Het boek bestaat uit 6 delen die thematisch erg met elkaar verbonden zijn; Herstel, het Herstelproces, Suïcide, het Suïcideproces, het SuïcideHerstelproces en Suïcidepreventie.

5 onderdelen zijn voor de meeste mensen geen onbekende termen, maar de 6e zal voor veel mensen  onbekend in de oren klinken. In het deel SuïcideHerstelProces deelt de schrijver zijn visie over het omgaan met suïcidaliteit. 

Er wordt bij het omgaan met suïcidaliteit uitgegaan van verschillende processen, passend bij hun beroepsgroep.  Hulpverleners gebruiken het suïcideproces en ervaringsdeskundigen hanteren het herstelproces. Twee processen die hooguit na elkaar worden ingezet, dit terwijl ze elkaar juist kunnen versterken in het voorkomen van suïcides.

In dit boek omschrijft de schrijver hoe volgens hem de twee processen aan elkaar verbonden zijn en daardoor een proces vormen. Een proces waarmee de manier waarop er wordt omgegaan met suïcidaliteit een positieve wending kan krijgen.

Herstel

Wat is nu eigenlijk herstel?

Herstelproces

Waaruit bestaat het Herstelproces?

Suïcide

Wat weten we over suïcide?

Suïcideproces

Hoe verloopt een suïcideproces?

Suïcide Herstelproces

Wat hebben beide processen met elkaar te maken?

Koos de Boed zet zich sinds  2016 in op het gebied van suïcidepreventie. In de jaren daarvoor heeft hij zelf een  periode meegemaakt waarin hij had besloten niet meer te willen leven.

De ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens zijn herstel gebruikt hij om anderen te ondersteunen in hun strijd met het leven. Een van de belangrijkste onderdelen daarin is het bevorderen van de inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit, zowel binnen als buiten de ggz.